Tidigare läger Håbo Scoutkår deltagit på:

 

2019 Kragenäs

2018 Kopparbo

2017 WSJ Rinkabyfältet

2016 Nordia Vänortsläger Vässarö

2015 Ransberg kårläger

2014 Yggdrasil Apelhult distriktsläger