I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har läger tillkommer oftast en extra avgift.

Efter att du blivit registrerad som medlem i förbundets medlemsregister skickas automatiskt en räkning på medlemsavgiften till din hemadress.

Just nu är medlemsavgiften i vår kår 350 kronor per termin. Första barnet i en familj betalar full avgift men från och med andra barnet betalar man 300 kronor.

För barn vars förälder är ledare är avgiften 300 kronor

För ledare är avgiften 20 kronor och assistenter 100 kronor.

I medlemsavgiften ingår även en försäkring som täcker mycket av det som görs på scouterna

 

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i distrikt och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.