Ledare är navet i scouterna, ledare hjälper scouterna att utvecklas och genomföra aktiviteter.

I de yngre åldrarna finns ledarna där för att hålla i möten och aktiviteter, men ju äldre scouterna blir ju mer ansvar tar scouterna själva, ledarna finns istället då där för att stödja, och bolla idéer med. Alla ledare i vår kår går utbildningen Trygga möten men ofta har de även gått fler utbildningar. Läs mer här till vänster!