Avdelning:   Bävrarna

Mötesdag:  Ungefär två gånger i månaden på helgen

Ålder:  åk 0-1

Program:

I Bäverscouterna börjar vi på ett lekfullt sätt, med grunderna inom scouting. Programmet är omväxlande där lekar blandas med aktiviteter som är praktiska och roliga att kunna syssla med, som friluftsliv, naturkännedom samt händighet.

Bäverropet:

Vi är bävrar och vi vill
dela med oss, hjälpa till
Bäver, Bäver, Bäver

Den röda tråden är: – Kamratskap – Hänsyn – Omtanke – Hjälpsamhet

Till varje möte meddelar jag vad varje scout behöver ha med sig samt mer exakt var och när vi ses. Eftersom vi oftast är ute måste barnen ha med kläder efter väder. Som förälder är man alltid välkommen att vara med på våra aktiviteter, vid övernattningar och vissa av aktiviteterna krävs att förälder deltar.

LEDARE:

Bäver (6-7 år)

Ledare på avdelningen Bäver

Åsa Tidestav